Gizlilik ve Çerez Politikası

A. ÇEREZ POLİTİKASI1. Çerez Nedir?Çerezler internet üzerinden internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, ağ erişimi olan ci-hazlarınıza tarayıcılar aracılığıyla depolanan (şirket, otel, poliklinik ismi) yahut üçüncü kişilere ait küçük metin dosyalarıdır. İnternet Sitelerinde Çerezler kullanıl-maktadır. Sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz.2. Çerez Kullanma Amaçlarımız Nelerdir?• İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek. Örneğin, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulma-larının kolaylaştırılması.
• Site’nin ve uygulamanın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
• İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek. Örneğin, seçmiş oldu-ğunuz dil tercihinin hatırlatılması.


3. Sitemizde Ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler• Aşağıda sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabi-lirsiniz. Sitemizde ve uygulamamızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricin-deki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.Oturum Çerezleri (Session Cookies)
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.
Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmak-tadır.
Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)
Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.
Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla ciha-zınızda depolanır.
Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz du-rumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olma-dığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet su-nulur.
Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)
Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatır-lamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatır-lanması.
• Analitik Çerezler (Analytical Cookies)
Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet site-sinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.


4. Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?


İnternet tarayıcılarının varsayılan ayarları genellikle Çerezleri kabul edecek şekilde programlanmakla birlikte tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek bunu kolaylıkla değiştire-bilirsiniz.
Ancak, tarayıcınızda Çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz İnternet Sitelerimizde su-nulan işlevsel özelliklerin tamamından yararlanamayabilirsiniz.
• Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
• Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.5. İnternet Sitesinde Kullanılan ÇerezlerSitemizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler:İnternet sitesi ara yüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zo-runludur.
Gelecekte gerçekleştireceğiniz ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağ-lar.
İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştir-memize yardımcı olur.
Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.Sitemizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler; sitemizi ziyaretiniz sı-rasında kişisel verilerinizi elde etmekte olup, kişisel verileriniz temel hak ve özgür-lüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olunması sebebiyle işlenmektedirTarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili linke tıklayarak çerezlere iliş-kin tercihlerinizi kişiselleştirebilir, değiştirebilirsiniz:Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookiesMozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/CookiesOpera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?Microsoft Edge https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookiesAdobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.htmlAOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browserGoogle Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=enGoogle Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere, çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Çerez Politikası ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için [email protected] bölümünü/adresini kullanabilirsiniz.


B. INTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI


İşbu Gizlilik Sözleşmesi Şirket’in sahibi olduğu www.unomoi.com İnternet sitesine ilişkin gizlilik politikasını içerir. Şirket’in sahibi olduğu www.unomoi.com İnternet sitesini ziyaret ederek aşağıdaki tüm yükümlülükleri ve kuralları kabul etmiş sayılmaktasınız.Şirket, internet sitesini ziyaret eden sizlerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlama-yı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu “Gizlilik Politikası” sizlerin hangi bilgileri-nin, hangi yollarla ve hukuka uygun hangi amaç çerçevesinde Şirket tarafından işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişi-ler ile paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilen-dirmek amacı ile oluşturulmuştur. Şirket tarafından sizlere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik, ürün ve müşteri yorumları veya üyeler tarafından siteye eklenmiş olan içerikler de dahil, düzenlenmesi ve tamamen veya kısmen kullanımı konusunda tüm haklar ve mülkiyet hakları Şirket’e aittir.3.1 Gizlilik Politikasının KapsamıSunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan sizlere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki ya-sal mevzuata uygun olarak yapılır. Örneğin, Şirket, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşte-ri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanmakta ve bu çalışma-ların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilmektedir.
Şirket, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya her-hangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekte-dir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yan-sıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Şirket sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası Şirket’in kendi kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü ta-raflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Şirket internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Şirket’in sponsor ol-duğu ve/veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirket sorumlu değildir.3.2 Toplanan VerilerŞirket tarafından, verilen Hizmetler kapsamında birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel veriler şunları içerebilir: ad-soyadı, T.C. Kimlik Numarası, doğum yeri, doğum tarihi, özel gün tarihleri, cinsiyet, vergi numarası, fotoğraf, telefon numarası, adres, e-posta adresi, kişisel zevk ve tercih bilgileri, IP adresi, sosyal medya hesapları, konum bilgileri, ürün veya hizmet satın almanızla ilgili bilgiler, ödeme bilgileri, sitemizde görüntülediğiniz sayfalar, sitemizi mobil cihazınız ile ziyaret etmeniz halinde mobil cihazınızı tanıtan veriler ve tarafımıza vermeyi açıkça ve yazılı olarak tercih ettiğiniz ve onayladığınız veya üçüncü kişilerden bu açık onayınız ile elde edebileceğimiz diğer her tür bilgiye tarafımızdan erişi-lebilir ve bu bilgiler işlenebilir. Sitenin kullanımına dair bilgileriniz, teknik bir iletişim dos-yasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, dilerseniz teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçim-de tarayıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgiye işbu politikanın 2. maddesinde yer alan “Çerez Politikasından ulaşabilirsiniz.
Sitemizden alışveriş yaparak veya ürünler hakkında şirket e-posta adreslerimizden bilgi ta-lebinde bulunduğunuzda size e-bülten, e-posta, telefon, kurumsal whats-app ve SMS aracılı-ğıyla ulaşmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız. Reklam ve kampanyalarla ilgili gönderilecek ticari iletiler bu kapsam dışında olup sizin açık onayınıza tabidir.
Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 256 Bit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir. Giz-lilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize e-posta gönderebilirsiniz.3.3 Bilgi Güncelleme ve Değişiklik
Politikanın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi güncellenecektir. Şirket, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman de-ğiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Şirket internet sitesinde ilan edilecektir. Gizlilik Po-litikasının güncel haline www.unomoi.com adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkün-dür. İşbu Gizlilik Politikasının değiştirilmesinden sonra Şirket’in hizmet ve/veya uygulama-larını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı ta-rihte yürürlük kazanır.
[email protected] adresinden iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, tam ve güncel olmasına yardımcı olabilirsiniz. Elimizdeki diğer kişisel veriler açısından; yanlış olan bir bilgiyi düzeltmemizi ya da yasa gereği veya meşru ticari amaçlar ile saklamasının gerekme-diği bilginin silinmesini talep edebilirsiniz.İletişim bilgileri


Unomoi Giyim Aksesuar Ticaret ve Pazarlama A.Ş.


Bay Plaza İçerenköy, Çayıryolu Sk. No:5, 34752 Ataşehir/İstanbul, Turkey


Tel: 05448666864
Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.
X
Bize ulaşabilirsiniz. Kıyafet Öner