Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

1. Madde - Taraflar

İş bu sözleşmede “Ürün”, (i)kiralanan eşyayı ve (ii)Kullanılmış/Kişisel eşyayı; “UnoMoi”, ürünü kiraya veren ve ürünü satan tarafı; “Müşteri”, ürünü kiralayan ve ürünü satın alan tarafı temsil eder.

    1.1. “UnoMoi”
Adı: UNOMOİ GİYİM AKSESUAR TİC. VE PAZARLAMA A.Ş.
Mersis no: 0892064434000001
Adresi : Barbaros mah. Mor Leylak sok. Andromeda Residence C2 47 Ataşehir/İstanbul
Telefon / Email : +905448666864 / [email protected]
    1.2. “Müşteri”
Siz yani “Müşteri”

2. Madde - Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Müşteri’nin UnoMoi’ye ait http://www.unomoi.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve kiralama bedeli belirtilen ürünün kiralanması ve Kullanılmış/Kişisel Ürün bedeli belirtilen ürünün satılması ve teslimi ile ilgili olarak Türk Borçlar Kanunu ile 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Müşteri, UnoMoi’nin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , kiralamaya /satışa konu olan ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere (i) kiralama fiyatı, kiralanma süresi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. kiralamaya konu ürün ile (ii) Kullanılmış/Kişisel Ürün bedeli, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde UnoMoi tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. http://www.unomoi.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve müşteri tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

3. Madde - Ürün/Ödeme/Teslimat Hakkında Bilgiler

Kiralanan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, kira bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri elektronik ortamda Müşteri tarafından doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları Müşteri tamamıyla karşılamayı ve bu durumdan oluşabilecek her türlü zarar ziyanı eksiksiz bir şekilde telafi etmeyi Müşteri kabul ve tahahhüt etmektedir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. UnoMoi gerekli gördüğü durumlarda, Müşteri’nin vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

Satın alınan Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, Kullanılmış/Kişisel Ürün bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri elektronik ortamda Müşteri tarafından doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları Müşteri tamamıyla karşılamayı ve bu durumdan oluşabilecek her türlü zarar ziyanı eksiksiz bir şekilde telafi etmeyi Müşteri kabul ve tahahhüt etmektedir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. UnoMoi gerekli gördüğü durumlarda, Müşteri’nin vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

4. Madde - Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, Müşteri tarafından siparişin verildiği tarihdir. İşbu Sözleşmenin imzalanmasının ardından mücbir sebep meydana gelmesi halinde bir Taraf, Sözleşmeye bağlı yükümlüklerinin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesinden dolayı sorumlu tutulamaz. İşbu Sözleşme çerçevesinde “mücbir sebep ve hal koşulları” mevcut durumda öngörülemeyecek olağanüstü hal ve koşullarının ortaya çıkmasını ifade etmektedir. Bu hal ve koşullar, grev, su baskını, yangın, deprem, afet, salgın savaş, ulusal ya da uluslararası ekonomik kriz, yerel planlı ya da plansız enerji kısıntıları ve benzeri olağanüstü hallerdir. Ancak yürürlükteki yasaların veya düzenlemelerin taraflardan birini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecek şekilde değişmesi mücbir sebep olarak kabul edilemez. Mücbir sebepten etkilenen Taraf diğer Tarafa, mücbir sebebin ortaya çıktığını ve bu nedenle akdi yükümlülüklerini yerine getirmesinin imkânsızlaştığını yazılı olarak beyan edecektir. Söz konusu beyanda, mücbir sebebin niteliğini ve mevcut durumuna ve akdi yükümlülüklerine olan etkisini beyan edecektir. Mücbir sebebin oluşmasından itibaren 24 (yirmi dört) saat içinde, ortaya çıkan mücbir sebebin şartları hakkında diğer Tarafa beyanda bulunulmaması halinde, meydana gelen mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini yerine getirememe durumunda kalan Taraf, işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememe nedeni olarak, söz konusu mücbir sebepleri ileri süremeyecektir.

5. Madde - UnoMoi’nin Hak ve Yükümlülükleri

    5.1. UnoMoi, Türk Borçlar Kanunu ile 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
    5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından UnoMoi sorumlu değildir. Buna istinaden UnoMoi, internet sitesindeki sistemden, dizaynından veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Müşteri UnoMoi’den hak iddiasında bulunamaz.
    5.3. http://www.unomoi.com 'dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır.
    5.4. UnoMoi ürünün, hasarsız ve temiz olarak Müşteri’ye teslim edileceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

6. Madde - Müşteri’nin Hak ve Yükümlülükleri

Kiralanan Ürünler;

    6.1. Müşteri, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
    6.2. Müşteri, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
    6.3. Müşteri, http://www.unomoi.com internet sitesinden UnoMoi’nin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , kiralamaya konu ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere kiralama fiyatı , ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. kiralamaya konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve iade hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
    6.4. Müşteri, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.
    6.5. Müşteri teslim aldığı ürünün kullanım amacını değiştiremez, 3.kişilere kiralayamaz, devredemez ve kullandıramaz. Aksi bir durumun tespit edilmesi halinde Müşteri, UnoMoi’ye ürünün piyasadaki güncel perakende mağaza satış fiyatı kadar cezai şart ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
    6.6. Müşteri, ürünün kendisine teslimi ile ürün ile ilgili her türlü hasar ve ziyandan sorumlu olduğunu, ürünün en iyi şekilde kullanılması ve korunması için gerekli tedbirleri alacağını kabul ve taahhüt eder.
    6.7. Müşteri, kiralanan ürüne hiçbir tadilat işlemi uygulayamaz. Aksi bir durumun tespit edilmesi halinde Müşteri, UnoMoi’ye ürünün piyasadaki güncel perakende mağaza satış fiyatı kadar cezai şart ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
    6.8. Müşteri, kiralanan ürünü/ürünleri sipariş formunda belirtilen tarih aralıklarında yıkama ihtiyacı duyarsa, çamasır makinesi veya kurutma makinesi kullanamaz, sadece kurutemizleme (ücreti müşteriye ait olmak koşulu ile) ya da elde yıkama hakkına sahiptir. Aksi bir durumun tespit edilmesi halinde Müşteri, UnoMoi’ye ürünün piyasadaki güncel perakende mağaza satış fiyatı kadar cezai şart ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
    6.9. Müşteri tarafından iade edilen ürünün, UnoMoi tarafından Müşteri’ye gönderilmiş olan üründen farklı olduğunu veya ürünü teslim aldığı gibi iade etmediği anlaşılması halinde, Müşteri, UnoMoi’ye ürünün piyasadaki güncel perakende mağaza satış fiyatı kadar cezai şart ödeyeceğini ve bu durumdan doğan zararları ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
    6.10. Müşteri, ürünü/ürünleri sipariş formunda belirtilen tarih aralıklarında elinde tutma hakkına sahiptir. Kiralama süresine kargoda geçen zaman dahildir. Müşteri, bu sürenin sonunda UnoMoi’nin anlaşmalı olduğu kargo şirketine ürünü kıyafet çantası ile birlikte teslim edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sürenin sonunda gönderilmeyen ürünler için günlük 250 TL cezai şart ödeyeceğini kabul ve tahahhüt eder. Cezai şartın limiti, Müşteri’nin elinde bulundurduğu ürün/ürünlerin toplam piyasadaki güncel perakende mağaza satış fiyatı ile sınırlıdır. Ayrıca geri gönderilmeyen kıyafet çantası için de 3000 TL cezai şart ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
    6.11. Müşteri, dönem dönem kampanya kapsamlarında sunulan 3 Aylık taahütlü paketleri, taahhüt süresi bitiminden önce iptal etmesi durumunda, paketini iptal ettiği döneme kadar yararlandığını paket indirim ücretini ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 3 Aylık abonelik paketini kullanan abonelerin, aboneliklerini taahhüt süresi bitmeden iptal etmeleri durumunda, aboneye hizmetin kullanıldığı ay sayısı çarpı 150 TL cezai şart uygulanacaktır.

Satın alınan Ürünler;

    6.12 Müşteri, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
    6.13 Müşteri, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul ettiğini ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
    6.14 Müşteri, http://www.unomoi.com internet sitesinden UnoMoi’nin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu Ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere Kullanılmış/Kişisel Ürün bedeli, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satin almaya konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve iade hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
    6.15 Sözleşme konusu ürün, Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Şirket sorumlu tutulamaz.
    6.16 Müşteri, aldığı Ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun Ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.
    6.17 Müşteri tarafından iade edilen Ürünün, UnoMoi tarafından Müşteri’ye gönderilmiş olan Üründen farklı olduğunu veya Ürünü teslim aldığı gibi iade etmediği anlaşılması halinde, Müşteri, UnoMoi’ye Ürünün Kullanılmış/Kişisel Ürün bedeli kadar (Ürün detay sayfasında yer alan) cezai şart ödeyeceğini ve bu durumdan doğan zararları ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.


7. Madde - Sipariş Prosedürü

Müşteri, www.unomoi.com sitesinde yer alan “Planlar” sayfasında belirtilen bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve ürün seçimlerini bu doğrultuda yaptığını kabul eder.
Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı Müşteri tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce Müşteri’ye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.
Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Müşteri’ye sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Kredi kartı hesabından gerekli tahsilat yapıldıktan sonra siparişler işleme alınacaktır.
İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda Müşteri hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip, onay vermesi durumunda Müşteri’nin arzusu ve seçimi doğrultusunda en az eşit kalitede ve fiyatta yeni başka bir ürün gönderilebilir.

8. Madde Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

    8.1. Sevkiyat
Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler UnoMoi’nin anlaşmalı olduğu kargo şirketine teslim tarihine göre verilir.
    8.2. Teslimat
Ürün/ürünler Unomoi’nin anlaşmalı olduğu kargo ile Müşteri’nin adresine sipariş formunda belirtilen tarihte teslim edilecektir. Sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı Müşteri, UnoMoi’ye herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Müşteri’nin yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden UnoMoi sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine [email protected] e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı Müşteride vardır. Paket Müşteri tarafından teslim alındıktan sonra UnoMoi'nin görevini tam olarak yaptığı ve ürünleri hasarsız gönderdiği kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Müşteride kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda UnoMoi müşteri hizmetlerine bildirilmelidir.

9. Madde - Müşteri Cayma Hakkı

Kiralanan Ürünler;

    9.1. Müşteri, ürünü teslim aldıktan sonraki 24 saat veya 1 işgünü içinde iade yapma hakkına sahiptir. Bu süreden daha geç iade talep etmesi durumunda para iadesi talep etme hakkına sahip değildir, ancak ödediği tutar kadar, 1 ay içinde başka bir ürün kiralama hakkına sahiptir. 24 saat içinde, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir ve www.unomoi.com websitesi üzerinden iade talebi oluşturulmalıdır. Bu aşamadan sonra siparişin iptali UnoMoi tarafından kabul edilmesi halinde iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de Müşteri kredi kartına/hesabına 200 TL kargo ücreti düşülerek yapılır. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili şirketin değil, bankanın tasarrufundadır. Bundan dolayı Müşteri, UnoMoi’den hak iddia edemez.
    9.2. Müşteri, iade edeceği ürünleri, teslim aldıktan sonraki 24 saat içinde UnoMoi’nin anlaşmalı olduğu kargo şirketine teslim etmekle yükümlüdür. İade, orijinal ambalaj ile teslim alındığı şekilde gamboç içinde ve kutusu ile yapılmalıdır. Bu sürenin sonunda gönderilmeyen ürünler için günlük 250 TL cezai şart ödeyeceğini kabul ve tahahhüt eder. Cezai şartın limiti, Müşteri’nin elinde bulundurduğu ürün/ürünlerin toplam piyasadaki güncel perakende mağaza satış fiyatı ile sınırlıdır.
    9.3. Teslim alınmış olan ürünün, iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığında veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa UnoMoi’ye ürünün piyasadaki güncel perakende mağaza satış fiyatı kadar cezai şart ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
    9.4. Ürünün hasar görmesi hali; Müşteri tarafından iade edilen ürünün, UnoMoi tarafından Müşteriye gönderilmiş olan üründen farklı olduğunun UnoMoi tarafından tespit edilmesi halinde, Müşteri ürünün piyasadaki güncel perakende mağaza satış fiyatını ödemekle yükümlüdür. Bu durum kullanılan ve iade edilen ürünün UnoMoi’ye teslim edildiği anda çekilen resim ile tespit edilecektir. Tespit tutanağı tutulup, resim çekildikten sonra bu durum Müşteriye iletilecektir. Ürünün piyasadaki güncel perakende mağaza satış fiyatını ödeyen Müşteri hasarlı ürünü satın almış sayılacağından hasarlı ürünü talep edebilecektir.

Satın Alınan Ürünler;

Ürünün ayıplı olması, Ürünün websitesindeki niteliklere uygun olmaması, Ürünün websitesinde yer almayan bir hasar içermesi hallerinde, veya Ürünün yanlış/farklı, eksik olması durumunda, Müşteri, Ürünü teslim aldıktan sonraki 7 gün içinde iade yapma hakkına sahiptir . yanlış/farklı, eksik ve belirtilenden farklı olarak büyük hasara sahip olması durumlarında iade edebilir, fakat websitesinde sadece kullanılmış/ikinci el ürün satışı yapılıyor olması sebebiyle, salt mutat kullanımdan doğan ve tahmin edilebilir yıpranma/hasar iade sebebi sayılmaz.

10. Madde - Gizlilik

Müşteri tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile UnoMoi’ye bildirdiği ve elde edilen tüm bilgileri, her tür veriyi, gizli bilgi şeklinde telakki edecek ve sözlü, yazılı yahut başka şekilde UnoMoi tarafından 3 üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve açıklamayacaktır.
UnoMoi bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde UnoMoi kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.. Buna ilişkin Müşteri’nin kişisel verileriyle ilgili izlenecek yol www.unomoi.com internet sitemizde yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASINDA yer almaktadır.
Bu politikaya göre de Müşteriye ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi kişiler verileri yalnızca UnoMoi tarafından standart ürün teslim ve buna bağlı bilgilendirme prosedürleri için işlenmektedir. Müşteri’nin ancak açık rızası olduğu takdirde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri Müşteri’ye aktarılır.
Gizlilik yükümlülüğü sözleşmenin devamı süresince ve sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, süresiz olarak yürürlükte olacaktır. Bu gizlilik yükümlülüğüne uyulmaması halinde iş bu sözleşmenin diğer hükümleri ile verilen haklar saklı kalmak kaydıyla, taraflar, bu sebeple uğrayacağı menfi ve müspet tüm zarar ve ziyanını tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. Madde - Kişisel Veriler

İş bu sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen amaç için kendisine ait kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi veya kimliği belirli bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesine iş bu sözleşmenin imzalanması ile Müşteri’ye bildirilmiştir. Buna ilişkin detaylı bilgi www.unomoi.com internet sitemizde yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASINDA yer almaktadır.

12. Madde - Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, Türk Hukukunun uygulanacağını ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri’nin münhasıran
Yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.
X
Bize ulaşabilirsiniz. Kıyafet Öner