Üye Aydınlatma Metni

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


1. Veri Sorumlusu Kimliği:


Barbaros Mahallesi Mor Leylak Sok. Andromeda C2 Blok Apt. No:2A/47 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 239811-5 sicil numarası ile kayıtlı olan UNOMOİ GİYİM AKSESUAR TİC. VE PAZARLAMA A.Ş.(“Şirket”)’dir.


2. Veri Kategorizasyonu:


Kimlik Bilgisi*Müşterinin Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, kıyafet beden numarası gibi, (Bireysel Müşteriler), teslimat yapılacak kişinin adı ve soyadı gibi - Firma unvanı, firma çalışanlarının ad, soyadı (Kurumsal Müşteriler) gibi
İletişim Bilgisi*Müşterinin ev/işyeri/cep telefon numaraları, e-posta adresi gibi, teslimat yapılacak kişinin ev/işyeri/cep telefon numaraları gibi (Bireysel Müşteriler), firmanın e-posta adresi ve telefon numaraları gibi (Kurumsal Müşteriler)
Lokasyon Bilgisi*Müşterinin ev adresi, iş adresi gibi, teslimat yapılacak kişinin ev adresi, iş adresi gibi
Finans Bilgisi*Vergi kimlik numarası, vergi dairesi (Kurumsal Müşteriler)
Hukuki İşlem VerisiYetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi
Müşteri BilgisiTicari faaliyetler kapsamında gerçek kişi müşteri için üretilen müşteri numarası gibi
Müşteri İşlem BilgisiVeri kayıt sistemi içerisinde yer alan müşteriye ait, ürün ve hizmetlerimizin satın alınmasına yönelik kayıtlar ile satın alma için gereken talimatlar kapsamında elde edilen bilgiler ile ürün ve hizmetleri satın alan ve/veya kullanan kişisel veri sahibinin beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanım ve satın alma alışkanlıklarının kişiselleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işlem neticesinde meydana getirilen rapor ve değerlendirmeler gibi
Talep/Şikayet Yönetimi BilgisiKişinin ürün ve hizmetler hakkında yaptığı şikayetlerle ilgili toplanan bilgiler ve kayıtlar gibi
İtibar Yönetimi BilgisiOnline kanallardan gelen, toplanan şikayetlerin değerlendirilmesi, raporlanması gibi


3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği:

Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı Veri İşlemenin Hukuki Sebebi
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, Finans Bilgileri, Müşteri Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi
 • https://unomoi.com/ üzerinden site üyeliği olan müşterilerin siparişlerinin gerçekleştirilmesi
 • https://unomoi.com/ site üyeliği tanımlama
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Ürün kiralama faaliyetlerinin kaydının tutulması
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürünlerin müşteriye veya diğer kişilere tesliminin sağlanması
 • Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim ve düzeltme taleplerinin işleme alınması
 • Ürün kiralamanın gerçekleşmesinde alınması zorunlu olan veriler
KVKK m.5 f.2 c bendi;
Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi
 • Ürün, kampanya ve tanıtımlar hakkında bilgilendirme
KVKK m.5 f.1 Açık rızanıza istinaden
Kimlik Bilgileri, Hukuki İşlem Verisi, İletişim Bilgileri, Lokasyon Bilgileri
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
KVKK m.5 f.2 ç bendi;
Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Finansal Bilgiler
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi;
Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi, İtibar Yönetimi Bilgisi
 • Şikayet ve talepler ile ilgili gerekli aksiyonların alınması
KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati


4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği:Alıcı Grubu Aktarım Amacı Aktarımın Hukuki Sebebi
Şirket ortakları ve diğer yetkili çalışanlar
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Onay verilmesi halinde, indirim ve kampanyalardan yararlandırma, aday müşteri portföyü oluşturma
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması
 • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi
 • Müşteriler ile ilgili yasal sınırlar içerişinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması
 • Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması
 • Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim ve düzeltme taleplerinin işleme alınması
 • Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
 • Ürün teslimatının gerçekleştirilmesi
KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Vergi dairesi ile kanuni zorunluluktan dolayı paylaşım
 • Kamera kayıtlarının istendiğinde Emniyet Müdürlüğü ve Adli makamlarla paylaşılması
KVKK m.5 f.2 ç bendi;
Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Tedarikçi (Bankalar, ödeme sistemleri, mali müşavirler)
 • Fatura düzenlemede e-finans sistemi, iyzico sistemi ile paylaşım
KVKK m.5 f.2 c bendi;
Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Tedarikçi (mali müşavir)
 • Finansal ve mali tabloların hazırlanması, onaylanması
KVKK m.5 f.2 ç bendi;
Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Tedarikçi (Avukatlar)
 • Uyuşmazlıkların çözümü için
KVKK m.5 f.2 ç bendi;
Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Lojistik firmaları (Kargo, kurye firmaları)
 • Ürünlerin ve gerektiğinde faturaların müşteriye teslimi
KVKK m.5 f.2 c bendi;
Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)
 • Şirket içi ve Şirket dışı e-posta kanalıyla yapılan iletişimin sağlanabilmesi amacıyla mali belgelerin ve müşteri bilgilerinin iletilmesi
 • Sipariş ve teslimatlarla ilgili bilgilendirme mesajlarının e-posta aracılığı ile müşteriye gönderilmesi
KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Yurtdışı Tedarikçi (Yazılım sistemi tedarikçisi) depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim)
 • Sistemin çalışabilmesi amacıyla veri girişinin sağlanması
 • Teknik zorunluluklar ve sistemsel problemlerin çözümünün sağlanabilmesi
 • Depolama ve arşivleme işlemlerinin yapılabilmesi
KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Yurtdışı Tedarikçi (İletişim şirketi tedarikçisi)
 • Sipariş ve teslimatlarla ilgili bilgilendirme mesajlarının kurumsal WhatsApp üzerinden müşteriye gönderilmesi
KVKK m.9 f.1 Açık Rıza
Tedarikçi (pr firmaları)
 • İndirim ve kampanyalardan yararlandırılması için
KVKK m.5 f.1 Açık Rıza
Web Sitesi Ziyaretçileri/ Sosyal medya kullanıcıları
 • Şirket tanıtımının yapılması
 • Etkinlik / duyuru yayınlanması
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonlarının yürütülmesi
KVKK m.5 f.1 Açık Rıza


5. Kişisel Verilerinizin Toplanma, Saklama ve İmha Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta, saklanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda saklanan kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlenmesine yönelik amaç unsurunun ortadan kalkması veya ilgili yasal mevzuat gereği saklama süresinin sona ermesiyle, Şirket tarafından re ’sen güvenli ve tehlikesiz bir şekilde imha (yok edilme) edilecektir. Kişisel verilerinizin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

6. Kişisel Verilerinizin Korunması İçin Alınan Tedbirler

Şirket ile paylaşılan kişisel veriler, Şirket’in gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmaktadır.

Fiziki olarak iletilen kişisel verileriniz Şirketimiz bünyesinde kilitli dolaplarda sadece yukarıda belirtilen yetkili kişilerin erişimine açık olarak saklanmaktadır. Detaylı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası linkindeki “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası"ndan ulaşabilirsiniz.

7. İlgili Kişiler ’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri
KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,


haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU linkinde yer alan “ Veri Sorumlusu Başvuru Form ”nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, kullanabilirsiniz.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden veya posta yoluyla Barbaros Mah. Mor Leylak Sok. Andromeda C2 Blok 2A/47 Ataşehir İstanbul adresine iletilmesi,

Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak [KEP Adresi] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.
X
Bize ulaşabilirsiniz. Kıyafet Öner