Üyelik Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI


İşbu Üyelik Sözleşmesi www.unomoi.com web sitesinin ve mobil uygulamalarının faaliyetlerini yürüten Barbaros mah. Mor Leylak sok. Andromeda Residence C2 47 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan UnoMoi Giyim Aksesuar Tic. ve Pazarlama A.Ş. (“UNOMOİ”) ile ve aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı ("Üye") arasında, Üye'nin UNOMOİ 'nin sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.


2. SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI


İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, www.unomoi.com adlı sitede sunulan ürünlerin ve bu ürünlerin kiralanması şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Sözleşme'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, web sitesinde yer alan ve yer alacak olan UNOMOİ tarafından sunulan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyelere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


3.TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ3.1- Üyeler www.unomoi.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, web sitesinde bulunan Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun UNOMOİ tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir.


3.2- Üye, www.unomoi.com web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, UNOMOİ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.


3.3-Üyeler, "Üyeliği iptal etme” ve “hesap silme işlemlerini” [email protected] e-posta adresine e-posta göndermek sureti ile gerçekleştirebilirler. Üyeliğini bitiren kullanıcı, Üye olarak yararlanabileceği haklarından mahrum kalacaktır. "3.4- Üyenin Hesabım Sayfasına erişmek ve web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.3.5- Üye, mobil uygulama veya web sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, web sitesinde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak UNOMOİ’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


3.6- Üye, www.unomoi.com web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.


3.7- www.unomoi.com web sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin UNOMOİ ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. UNOMOİ’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


3.8- Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.


3.9- İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, UNOMOİ 'yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, UNOMOİ’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


3.10- www.unomoi.com web sitesi yazılım ve tasarımı UNOMOİ’nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.


3.11- www.unomoi.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.unomoi.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
3.12-UNOMOİ, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.unomoi.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.


3.13-UNOMOİ, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.


3.14- UNOMOİ, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına reklam ve kampanyalardan faydalandırma, haberdar etme dışında bilgilendirme sms'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme sms'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.


3.15- Üye, Web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, Sözleşme'nin hükümlerine, web sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin web sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
3.16- UNOMOİ, Üye ile Üye'nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.


3.17- İnternet sitesi üzerinden, UNOMOİ’nin kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.unomoi.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında UNOMOİ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, üyelerin kendi sorumluluğundadır.


3.18- Üye, UNOMOİ’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.


4.GİZLİLİK HÜKÜMLERİ


Üye tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak ve hizmet teslimi amacı ile bildirdiği tüm bilgileri, her tür veriyi, gizli bilgi şeklinde koruyup ve sözlü, yazılı yahut başka şekilde UNOMOİ tarafından 3. kişilere ifşa edilmeyeceğini ve açıklanmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.UNOMOİ bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde UNOMOİ kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Buna ilişkin Üyenin kişisel verileriyle ilgili izlenecek yol www.unomoi.com web sitemizde yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASINDA yer almaktadır.Bu politikaya göre de Üye ’ye ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi kişiler verileri yalnızca UNOMOİ tarafından standart ürün teslim ve buna bağlı bilgilendirme prosedürleri için işlenmektedir. Üyenin ancak açık rızası olduğu takdirde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri Üyeye aktarılacaktır.Gizlilik yükümlülüğü sözleşmenin devamı süresince ve sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, süresiz olarak yürürlükte olacaktır. Bu gizlilik yükümlülüğüne uyulmaması halinde iş bu sözleşmenin diğer hükümleri ile verilen haklar saklı kalmak kaydıyla, taraflar, bu sebeple uğrayacağı menfi ve müspet tüm zarar ve ziyanını tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt ederler.5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Üyeye ait ad, soyadı, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, Ürün ve hizmetleri sunmak, Ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde siparişler, Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Üyeye ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Üye ile UNOMOİ arasında kurulan mesafeli kiralama sözleşmesi ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin UNOMOİ adına yerine getirilmesini sağlamak için UNOMOİ iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Üye, bu bağlamda kişisel verilerinin işlenebileceğini kabul etmektedir.


UNOMOİ, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin UNOMOİ tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. UNOMOİ söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Aydınlatma ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilir ve www.unomoi.com adresine başvuru formu ile birlikte elektronik posta göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz.6.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


“UNOMOİ” markası ve logosu, “UNOMOİ” mobil uygulamasının ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak UNOMOİ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye, UNOMOİ’nin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Websitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda UNOMOİ’nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya UNOMOİ’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, UNOMOİ’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.


7. MÜCBİR SEBER


UNOMOİ, hukuken mücbir sebep (Pandemi, salgın hastalıklar, savaş, doğal felaket….) sayılan tüm durumlarda,www.unomoi.com sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde” geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle UNOMOİ’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. UNOMOİ’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek her türlü olaylar ("Mücbir Sebep") UNOMOİ’nin işbu Sözleşme ‘den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, UNOMOİ ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Üyeler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.8. SÖZLEŞMENİN FESHİ


İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya UNOMOİ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. UNOMOİ, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle www.unomoi.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.9. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME


İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.10. YÜRÜRLÜK


İşbu Üyelik Sözleşmesi, üyenin, üyelik kaydı yapması ile üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelmektedir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında üyelik sözleşmesi akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. UNOMOİ, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, madde numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek www.unomoi.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.Üyelik Sözleşmesine ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.
X
Bize ulaşabilirsiniz. Kıyafet Öner